Mimořádné sdělení k aktuálnímu stavu

16.03.2020

Vážení,

Navzdory nelehké době, v níž se v současnosti ocitáme, funguje naše kancelář téměř bez jakýchkoliv omezení (s výjimkou schůzek s klienty, které se snažíme přednostně řešit s využitím prostředků komunikace na dálku).

Nad rámec standardního poskytování právních služeb vyžaduje stávající situace nutnost řešení celé řady vzniklých otázek či nejasností. Jsme připraveni Vám poskytnout kvalifikovanou pomoc (nejen) v následujících oblastech:

  • Vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (zaměstnanci) - výkon práce v režimu home office, nařízené karantény, uzavření provozoven a obchodů apod.
  • Smluvní vztahy, do nichž vlivem jednotlivých opatření vlády může vstoupit prvek "vyšší moci" či nemožnosti plnění (obchodně-právní vztahy, nájemní smlouvy, problematika nedodání zboží či služeb apod.).
  • Vztah poškozených právnických a fyzických osob a státu v souvislosti s krizovými opatřeními ze strany státu - dle § 36 krizového zákona je stát povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními prováděnými podle krizového zákona. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám. Upozorňujeme, že je zde relativně krátká lhůta pro uplatnění nároku, a to šest měsíců od okamžiku, kdy se poškozený subjekt dověděl o vzniku škody. Jsme připraveni Vám pomoci při uplatňování tohoto nároku.
  • Otázky možností žádat příslušné orgány státní správy o pomoc v této situaci (bezúročné půjčky, odklady daňových přiznání).
  • Dopady do osobního života a podnikání - tj. jak upravit své osobní a podnikatelské aktivity tak, aby byly v souladu s vládními nařízeními (mohu mít otevřen obchod, případně v jakém režimu?).

Shora uvedené okruhy otázek důkladně analyzujeme a zjišťujeme jednotlivé podrobnosti. Každý případ je však nutné řešit individuálně s ohledem na konkrétní okolnosti dané věci, nelze se tak plně spolehnout na obecné informace ze sdělovacích prostředků. V případě potřeby jsme pro Vás zcela k dispozici, neváhejte se na nás obrátit. Kontakty naleznete na: www.akskp.cz.

Přejeme všem hodně sil při zvládání této situace.

--- Tým AKSKP