E-SHOP AKSKP
srozumitelné a dostupné právní služby

SHAREHOLDERS AGREEMENT - DOHODA SPOLEČNÍKŮ / AKCIONÁŘŮ O FUNGOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI

Základní pravidla fungování společnosti jsou upravena v zakladatelském dokumentu, tedy společenské smlouvě či ve stanovách. Společníci (akcionáři) často nad rámec tohoto dokumentu uzavírají tzv. vedlejší dohody - shareholders agreement, které obsahují zvláštní ujednání všech nebo některých akcionářů (společníků), jejich vzájemné vztahy a vnitřní poměry ve společnosti. Důvodem je skutečnost, že se shareholders agreement nevkládá do sbírky listin a informace tak nejsou přístupné veřejnosti.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám základní informace o společnosti a její vnitřní struktuře
  • Objasníte nám vaše představy, co by shareholders agreement měla upravovat 
  • Na základě našich zkušenosti vám doporučíme vhodná ujednání
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Cena bude upřesněna na základě bližších informací a požadavků klienta na rozsah a obsah


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 15 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů.

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová

tel: +420 725 036 259 

pavla.komendova@akskp.cz 


Mgr. Michal Antoš

tel: +420 774 835 143

 michal.antos@akskp.czSOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY Z NAŠEHO BLOGU