E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ JEDNATELE / ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU

Člen statutárního nebo jiného voleného orgánu musí splňovat zákonné požadavky k výkonu funkce. Současně tato osoba musí se zápisem do veřejného rejstříku vyslovit souhlas, neboť nikdo nemůže být do rejstříku zapsán proti své vůli. Prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce  a souhlas se zápisem do obchodního rejstříku lze připravit do jednoho dokumentu, který se rejstříkovému soudu přeloží. 


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám, o jakou funkci a v jaké společnosti se bude jednat, iniciály jednatele / člena voleného orgánu a další nezbytné náležitosti
  • Objasníme vám, jak jak dokument využít a kdy ho rejstříkového soudu předložit
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Od 1.490,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 2 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


Mgr. Ing. Petra Lupieńská

tel: +420 724 380 478

 petra.lupienska@akskp.cz 


Mgr. Vítek Švejda

tel: +420 775 413 678 

vitek.svejda@akskp.cz