KDO JSME

Nikdy jsme nebyli právníci sedící za těžkým dubovým stolem s malou zelenou lampičkou. Poznali jsme se v prosklené budově, kde na chodbách létaly drony a začínající podnikatelé plánovali dobýt svět. Roky jsme jim radili, poskytovali služby, až kreativní prostředí strhlo i nás. Založili jsme vlastní kancelář Šetina, Komendová & Partners.


ČLENOVÉ NAŠEHO TÝMU


JUDr. Tomáš Šetina

Advokát a společník

Kancelář nese jeho jméno a Tomáš nese odpovědnost za to, že je práce kanceláře užitečná a smysluplná. Tomášovi je blízká především oblast obchodního práva, práva duševního vlastnictví a veřejných rozpočtů. 

Zájem o historii pomáhá Tomášovi dívat se na věci v širších souvislostech a z různých perspektiv. S potřebnou kreativitou rád vymýšlí strategie a originální řešení pro obchodní případy i složitější soudní spory. 

e-mail: tomas.setina@akskp.cz
tel: +420 777 027 004

 

JUDr. Pavla Komendová

Advokátka a společník

Její příjmení najdete v názvu kanceláře, samotnou Pavlu nejčastěji na jednáních o IT právu nebo obchodních korporacích. Svým klientům pomáhá chránit jejich autorská práva, vyjednávat podmínky pro vstup investorů, odštěpit či zfúzovat jejich společnosti, nebo nastavit pravidla pro agilní vývoj softwaru.

Dbá na dobrou znalost svých klientů a jejich cílů. Snaží se hledat cesty pro bezproblémové podnikání klientů a přispívat tak k jejich úspěchu. Pavla si zakládá na detailech a ke všem případům přistupuje pozitivně a s nadhledem.

e-mail: pavla.komendova@akskp.cz
tel: +420 725 036 259


JUDr. Michal Faltus

Advokát

S Michalem se potkáte u soudu a budete rádi, že je na Vaší straně. Za své klienty bojuje tvrdě a s nadšením. Nejčastěji v oblasti občanského, trestního a pracovního práva. Klienty umí podpořit i v těžkých časech a bezpečně je provést  nástrahami insolvenčního řízení. Michal se pohybuje také v oblasti dotací a veřejných zakázek, kde aktivně pomáhá jak jejich zadavatelům, tak účastníkům.

Když se ujme slova, všichni poslouchají - Michal si umí přirozeně a velmi rychle vybudovat respekt, a to i díky své výřečnosti a údernosti.

e-mail: michal.faltus@akskp.cz
tel: +420 724 573 408Mgr. Ing. Petra Lupieńská

Advokátka

Petra se pohybuje mezi klienty, kteří podnikají na internetu. Je odbornicí na ochranu osobních údajů, právo duševního vlastnictví a problematiku ochranných známek. Svým klientům také zajišťuje podporu v otázkách práva nemovitostí. Díky vystudované ekonomii se orientuje i v této oblasti.

Petra dbá na detaily, na schůzky přichází pečlivě připravená a její iniciativní přístup klientům vždy pomůže najít to nejvhodnější řešení pro jejich byznys. 

e-mail: petra.lupienska@akskp.cz 
tel: +420 724 380 478


Mgr. Sandra Martinková

Advokátka

Sandra jako odborník na stavební právo a právo nemovitostí pomáhá našim klientům při realizaci zajímavých developerských projektů a provádí je složitými procesy spojenými s výstavbou. Současně je oporou naší kanceláře v oblasti energetiky, zejména obnovitelných zdrojů, a vyniká i v oblasti obchodního práva, práva IT a práva průmyslového vlastnictví.

Sandra si užívá setkávání s novými lidmi a ráda si vyslechne jejich zajímavé nápady, které jim pak pomáhá zrealizovat. Pokud zrovna není v kanceláři, můžete ji potkat na nejrůznějších networkingových a jiných společenských akcích.

e-mail: sandra.martinkova@akskp.cz
tel: +420 775 413 678


Mgr. Michal Antoš

Advokátní koncipient

S Michalem se nejčastěji setkáte při řešení problematiky obchodněprávních závazků. Svými odbornými znalostmi vyniká také v oblasti korporátního práva, práva cenných papírů a práva mezinárodního obchodu.

Tvrdou prací a citem pro detail je schopen najít mezery či slabá místa případu a tuto znalost poté efektivně využít ve prospěch svých klientů. Můžete jej zastihnout i na univerzitní půdě - Michal je doktorandem na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

e-mail: michal.antos@akskp.cz
tel: +420 774 835 143Vítek Švejda

Asistent advokáta

Vítek je studentem 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a v rámci svého působení v naší brněnské kanceláři získává zkušenosti z praxe v oblastech, ve kterých kancelář působí, přičemž se zaměřuje především na právo duševního vlastnictví.

Vítek se zabývá mimo jiné zpracováváním rešerší a právních analýz, revidováním smluv, přípravou soudních podání nebo poskytováním podpory a pomoci advokátům kanceláře v každodenních právních otázkách.

e-mail: vitek.svejda@akskp.czPavel Bleha

Asistent advokáta

Pavel je studentem 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a zajímá se zejména o oblast práva IT. Z této právní disciplíny si také zvolil svoji závěrečnou práci, kterou sepisuje na Ústavu práva a technologií. Kromě práva IT ho zajímá také finanční právo, pracovní právo nebo trestní právo.

Pavel poskytuje advokátům v naší brněnské kanceláři všestrannou pomoc od sepisu jednoduchých podání, přes právní rešerše a rešerše judikatury, až po pochůzky a komunikaci se správními orgány. 

Kateřina Losová

Asistentka advokáta

Katka je studentkou čtvrtého ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Katka pomáhá v naší kanceláři se sepisy a kontrolou podání, komunikuje s úřady a soudy a poskytuje advokátům všestrannou administrativní a právní pomoc a podporu.

e-mail: katerina.losova@akskp.cz 

Bc. Adam Špaček

Asistent advokáta

Adam je studentem třetího ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. O svém budoucím právním směřování zatím ještě nemá konkrétní představy, proto v naší kanceláři získává právní praxi ve všech oborech, kterým se věnujeme.

Adam je velmi zvídavý a nadšený a v naší kanceláři se věnuje zejména právním rešerším, sepisům jednoduchých podání a komunikaci se správními úřady. Advokátům také poskytuje všestrannou administrativní a právní pomoc.

e-mail: adam.spacek@akskp.cz 


Jana Hudcová, DiS.

Vedoucí administrativy

Jana má díky svému dlouholetému působení v advokátních kancelářích výborný přehled nejen o veškeré činnosti kanceláře, ale i o samotných právních předpisech a jejich aplikaci. Díky svým zkušenostem a velké míře odpovědnosti bravurně řídí veškerou administrativu tak, aby všechny úkony byly prováděny řádně, včas a efektivně. 

Jana se v naší kanceláři stará o její hladký chod a dodržování všech termínů.

e-mail: jana.hudcova@akskp.cz