KDO JSME

Nikdy jsme nebyli právníci sedící za těžkým dubovým stolem s malou zelenou lampičkou. Poznali jsme se v prosklené budově, kde na chodbách létaly drony a začínající podnikatelé plánovali dobýt svět. Roky jsme jim radili, poskytovali služby, až kreativní prostředí strhlo i nás. Založili jsme vlastní kancelář Šetina, Komendová & Partners.


ČLENOVÉ NAŠEHO TÝMU


JUDr. Tomáš Šetina

Advokát a společník

Kancelář nese jeho jméno a Tomáš nese odpovědnost za to, že je práce kanceláře užitečná a smysluplná. Tomášovi je blízká především oblast obchodního práva, práva duševního vlastnictví a veřejných rozpočtů. 

Zájem o historii pomáhá Tomášovi dívat se na věci v širších souvislostech a z různých perspektiv. S potřebnou kreativitou rád vymýšlí strategie a originální řešení pro obchodní případy i složitější soudní spory. 

e-mail: tomas.setina@akskp.cz
tel: +420 777 027 004


 

JUDr. Pavla Komendová

Advokátka a společník

Její příjmení najdete v názvu kanceláře, samotnou Pavlu nejčastěji na jednáních o IT právu nebo obchodních korporacích. Svým klientům pomáhá chránit jejich autorská práva, vyjednávat podmínky pro vstup investorů, předat firmu nové generaci, odštěpit či zfúzovat jejich společnosti, nebo nastavit pravidla pro agilní vývoj softwaru.

Dbá na dobrou znalost svých klientů a jejich cílů. Snaží se hledat cesty pro bezproblémové podnikání klientů a přispívat tak k jejich úspěchu. Pavla si zakládá na detailech a ke všem případům přistupuje pozitivně a s nadhledem.

e-mail: pavla.komendova@akskp.cz
tel: +420 725 036 259JUDr. Michal Faltus

Advokát

S Michalem se potkáte u soudu a budete rádi, že je na Vaší straně. Za své klienty bojuje tvrdě a s nadšením. Nejčastěji v oblasti občanského, trestního a pracovního práva. Klienty umí podpořit i v těžkých časech a bezpečně je provést  nástrahami insolvenčního řízení. Michal se pohybuje také v oblasti dotací a veřejných zakázek, kde aktivně pomáhá jak jejich zadavatelům, tak účastníkům.

Když se ujme slova, všichni poslouchají - Michal si umí přirozeně a velmi rychle vybudovat respekt, a to i díky své výřečnosti a údernosti.

e-mail: michal.faltus@akskp.cz
tel: +420 724 573 408Mgr. Ing. Petra Lupieńská

Advokátka

Petra se pohybuje mezi klienty, kteří podnikají na internetu. Je odbornicí na ochranu osobních údajů, právo duševního vlastnictví a problematiku ochranných známek. Svým klientům také zajišťuje podporu v otázkách práva nemovitostí. Díky vystudované ekonomii se orientuje i v této oblasti.

Petra dbá na detaily, na schůzky přichází pečlivě připravená a její iniciativní přístup klientům vždy pomůže najít to nejvhodnější řešení pro jejich byznys. 

e-mail: petra.lupienska@akskp.cz 
tel: +420 724 380 478Mgr. Michal Antoš, LL.M.

Advokát

S Michalem se nejčastěji setkáte při řešení problematiky obchodněprávních závazků. Svými odbornými znalostmi vyniká také v oblasti korporátního práva, práva cenných papírů a práva mezinárodního obchodu.

Tvrdou prací a citem pro detail je schopen najít mezery či slabá místa případu a tuto znalost poté efektivně využít ve prospěch svých klientů. Můžete jej zastihnout i na univerzitní půdě - Michal po dva roky působil jako doktorand na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. 

e-mail: michal.antos@akskp.cz 

tel: +420 774 835 143 Mgr. Monika Hofrichterová

Advokátka 

Monika je naší expertkou v oblasti nemovitostního práva a stavebnictví. Její přirozená koordinační schopnost, kreativita a zápal pro věc pomáhá našim klientům zejména v případech komplexního poradenství ohledně prodeje a akvizic nemovitostí, při výstavbě rezidenčních projektů a při správě nemovitostí.

Monika má dále široké znalosti v oblasti práva obchodních korporací, akvizic a vstupu investorů a v neposlední řadě také v oblasti práva v marketingu, které ji baví.

Se svou znalostí tří cizích jazyků (angličtina, němčina a francouzština) se nevyhýbá ani spolupracím s mezinárodním přesahem.

Klienti Moniku oceňují nejen pro její odbornost, ale také pro její stále pozitivní přístup, schopnost naslouchat a hledat způsoby k dosažení toho nejlepšího řešení v každém individuálním případu.

e-mail: monika.hofrichterova@akskp.cz 
tel: +420 774 712 910Mgr. Vítek Švejda

Advokátní koncipient

Po ukončení studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity navázal Vítek plynule na svou dosavadní praxi v AKSKP jako advokátní koncipient. Ve své činnosti se zaměřuje především na právo duševního vlastnictví (IT a autorské právo, průmyslová práva), své zkušenosti může zúročit i v rámci územních či stavebních řízení a souvisejících oblastí (nakládání s odpady, energetické právo).

Vítek bere práci právníka s nadhledem, k případům přistupuje lidsky a snaží se bourat zavedené předsudky vůči advokátnímu stavu. S Vítkem se můžete potkat v uvolněnějším prostředí brněnského či pražského Impact Hubu nebo na akcích pořádaných uskupením LawTribe, kde Vítek spolupracuje a sdílí zkušenosti s odborníky z právních i mimoprávních oblastí.

e-mail: vitek.svejda@akskp.cz
tel: +420 775 413 678
Mgr. Radek Fojtů

Advokátní koncipient

Po úspěšném absolvování Právnické fakulty na Masarykově univerzitě Radek plynule navázal na svou praktikantskou činnost v naší kanceláři jako advokátní koncipient. Ve své právní praxi se zaměřuje především na občanské a trestní právo, a to i v rámci soudních sporů.

Se svým zápalem pro spravedlnost a odhodláním bojovat za práva klientů je Radek pravou osobou, kterou budete chtít mít na své straně při řešení sporů, ale i ve věcech souvisejících s podnikáním. S Radkem se můžete potkat i v uvolněnějším prostředí zlínského Impact Hubu.

e-mail: radek.fojtu@akskp.cz 
tel: +420 773 720 791Michaela Kratinová

Asistentka advokáta

Michaela je studentkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a zajímá se o občanské právo, rodinné právo, trestní právo a historii. 

Michaela pro naše advokáty zpracovává především právní rešerše, komunikuje se soudy a správními orgány, sepisuje jednodušší podání a získává tak významnou praxi pro budoucí výkon právní profese. 

Ve svém volném čase ráda čte, cestuje, setkává se s přáteli a zajímá se o novinky ve světě módy. 

e-mail: michaela.kratinova@akskp.czJana Hudcová, DiS.

Vedoucí administrativy

Jana má díky svému dlouholetému působení v advokátních kancelářích výborný přehled nejen o veškeré činnosti kanceláře, ale i o samotných právních předpisech a jejich aplikaci. 

Díky svým zkušenostem a velké míře odpovědnosti bravurně řídí veškerou administrativu tak, aby všechny úkony byly prováděny řádně, včas a efektivně. 

Jana se v naší kanceláři stará o její hladký chod a dodržování všech termínů.

e-mail: jana.hudcova@akskp.czBc. Christine Erbmannová

HR & Backoffice Manager

Christine je naší pravou rukou a stará se o to, abychom se všichni v týmu cítili dobře a nic nám nechybělo. 

Zajišťuje nejen dostatek přísunu kávy a čerstvého ovoce, ale také zvelebuje naše prostory a komunikuje s dodavateli.  

Organizuje vše od náboru talentů, přes klientské eventy až po provoz kanceláře.  

e-mail: office@akskp.cz

tel: +420 721 359 742