E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ SPRÁVCE VKLADŮ

Při zakládání společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti je nutné myslet na to, že vklady odpovídající základnímu kapitálu je nutné vložit na speciální účet v bance. Tento krok má na starost správce vkladů. Rejstříkovému soudu je potřeba v rámci zápisu společnosti do obchodního rejstříku předložit prohlášení, které musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám informace o společnosti, společnících, výši jednotlivých vkladů a další nezbytné informace 
  • Objasníme vám, jak dokument využít a kdy ho rejstříkového soudu předložit
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Od 1.490,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 2 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


Mgr. Ing. Petra Lupieńská

tel: +420 724 380 478 

petra.lupienska@akskp.cz 


Mgr. Vítek Švejda

tel: +420 775 413 678 

vitek.svejda@akskp.cz