E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

DAROVACÍ SMLOUVA NA NEMOVITOST

Při darování nemovitosti (bytu, domu, pozemku) zákon vyžaduje písemnou formu. Smlouva by měla obsahovat nejen obecné náležitosti darovací smlouvy, ale zároveň by měla pamatovat na nezbytná specifika, která vyžaduje občanský zákoník pro převody nemovitých věcí. Nejčastěji se darovací smlouva využívá k darování v rámci rodiny, ale samozřejmě je možné darovat nemovitost i komukoliv jinému.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, jakou nemovitost byste  rádi darovali a další nezbytné údaje k vytvoření smlouvy
  • Sdělíte nám, zda budete chtít v rámci darovací smlouvy vyřešit i nějaká věcná břemena, např. věcné břemeno doživotního užívání nemovitosti
  • Pokud budete chtít, tak připravíme i návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 11.900,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


Mgr. Ing. Petra Lupieńská 

tel: +420 724 380 478

petra.lupienska@akskp.cz


Mgr. Vítek Švejda

tel: +420 775 413 678

vitek.svejda@akskp.cz