E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

DOHODA O ODPOVĚDNOSTI ZA SVĚŘENÉ HODNOTY

V případě, že má zaměstnanec v popisu práce povinnost nakládat s hotovostí, zbožím nebo jinými hodnotami, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, je na místě s tímto zaměstnancem uzavřít dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, která se běžně označuje jako dohoda o hmotné odpovědnosti. Zaměstnanci rozšíříte odpovědnost a v případě škody po něm můžete požadovat náhradu, která může převyšovat limit 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám důvody, proč chcete dohodu o hmotné odpovědnosti uzavřít
  • Vysvětlíme vám základní parametry odpovědnosti zaměstnance, v jakých případech můžete škodu po zaměstnanci požadovat 
  • Pobavíme se o povinnosti provádět inventuru
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 2.900,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Michal Faltus

tel: +420 724 573 408 

michal.faltus@akskp.cz


JUDr. Tomáš Šetina 

tel: +420 777 027 004 

tomas.setina@akskp.cz