E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

DOHODA O NAROVNÁNÍ

V případě, že mezi stranami vznikne v průběhu jejich smluvního vztahu spor o to, zda určitý závazek vznikl či nevznikl, případně v jaké je výši, ideálním řešením je pokusit se o smír. Pro tyto účely upravuje občanský zákoník dohodu o narovnání. Cílem narovnání není zjistit, jak věci ve skutečnosti jsou, ale pokusit se vyřešit spor tím, že původní závazek zanikne a nahradí jej závazek nový.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, co je předmětem sporu a na čem jste ochotni se s protistranou dohodnout
  • Sdělíte nám další související informace a předložíte potřebné listiny
  • Budete-li chtít, zastoupíme vás při vyjednávání s protistranou, cílem kterého bude uzavřít dohodu o narovnání
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 4.000,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Michal Faltus

tel: +420 724 573 408 

michal.faltus@akskp.cz


JUDr. Tomáš Šetina 

tel: +420 777 027 004 

tomas.setina@akskp.cz