DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

Dohoda o provedení práce patří mezi oblíbené formy pracovněprávního vztahu, která je primárně určena pro činnosti jednorázového charakteru. DPP je velice oblíbená u studentů nebo důchodců, neboť umožňuje nižší odvody daní a dalších povinných plateb. Zákoník práce ale limituje maximální počet hodin, které na základě DPP může zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele odpracovat. Při přijetí zaměstnance na určitou pozici je tak nutné zvážit, co bude zaměstnanec pro zaměstnance vykonávat a v jakém rozsahu, neboť DPP se nehodí na všechny případy. 


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, na jakou pozici potřebujete DPP připravit, kde bude zaměstnanec pracovat a na jakou dobu bude dohoda uzavřena
  • Sdělíte nám další informace, jako jsou pracovní pomůcky, které zaměstnanci přidělíte, jak bude zaměstnanci přidělována práce a jak bude nastaveno odměňování
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 4.000,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů. 

NA KOHO SE OBRÁTIT?

JUDr. Michal Faltus

tel: +420 724 573 408 michal.faltus@akskp.cz

JUDr. Tomáš Šetina 

tel: +420 777 027 004 tomas.setina@akskp.czSOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY Z BLOGU