E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

Dohoda o provedení práce patří mezi oblíbené formy pracovněprávního vztahu, která je primárně určena pro činnosti jednorázového charakteru. DPP mají v oblibě zejména studenti nebo důchodci, neboť umožňuje nižší odvody daní a dalších povinných plateb. Zákoník práce ale limituje maximální počet hodin, které na základě DPP může zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele odpracovat. Při přijetí zaměstnance na určitou pozici je tak nutné zvážit, co bude zaměstnanec pro zaměstnance vykonávat a v jakém rozsahu, neboť DPP se nehodí na všechny případy. 


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, na jakou pozici potřebujete DPP připravit, kde bude zaměstnanec pracovat a na jakou dobu bude dohoda uzavřena
  • Sdělíte nám další informace jako jsou pracovní pomůcky, které zaměstnanci přidělíte, jak bude zaměstnanci přidělována práce a jak bude nastaveno odměňování
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 3.900,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Michal Faltus

tel: +420 724 573 408

michal.faltus@akskp.cz


JUDr. Tomáš Šetina 

tel: +420 777 027 004

tomas.setina@akskp.cz