DOHODA O SRÁŽKÁCH ZE MZDY

Zaměstnavatel má právo po zaměstnancích požadovat určité pravidelné nebo nepravidelné platby, které se nejčastěji řeší formou srážek ze mzdy zaměstnance. Nejčastěji se jedná o srážky z důvodu poskytování stravenek, příspěvku zaměstnance na Multisport karty nebo se srážky provádějí v souvislosti se splácením náhrady škody, kterou zaměstnanec způsobil. Aby byla dohoda  o srážkách ze mzdy platná, musí být uzavřena písemně a obsahovat zákonem stanovené náležitosti.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, z jakého důvodu chcete srážky ze mzdy zaměstnance provádět
  • Sdělíte nám základní informace ohledně výše srážek ze mzdy a data vzniku povinnosti zaměstnavatele zahájit srážky
  • Pokud máte informace o tom, že zaměstnanci jsou prováděny ještě další srážky, například z důvodu exekuce, posoudíme, zda je uzavření dohody možné
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 6.000,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů. 

NA KOHO SE OBRÁTIT?

JUDr. Michal Faltus

tel: +420 724 573 408 michal.faltus@akskp.cz

JUDr. Tomáš Šetina 

tel: +420 777 027 004 tomas.setina@akskp.czSOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY Z BLOGU