E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

DOHODA O UZNÁNÍ DLUHU A SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

Uznání dluhu, a to jak peněžitého nebo nepeněžitého, je jednostranný úkon dlužníka adresovaný věřiteli. Disponuje-li věřitel písemným uznáním dluhu, své postavení v případě soudního spolu posílí. Součástí uznání dluhu může být i dohoda o splátkovém kalendáři s tím, že pokud dlužník neuhradí jakoukoliv splátku řádně a včas, celý dluh se stane okamžitě splatným a vymahatelným u soudu.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, kdo je dlužníkem a o jaký dluh se jedná
  • Sdělíte nám další potřebné informace a předložíte související listiny
  • Budete-li chtít, zastoupíme vás při vyjednávání s protistranou
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 4.000,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Michal Faltus

tel: +420 724 573 408 

michal.faltus@akskp.cz


JUDr. Tomáš Šetina 

tel: +420 777 027 004 

tomas.setina@akskp.cz