E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

Pokud máte se svým smluvním partnerem vzájemné pohledávky, můžete uzavřít dohodu o započtení pohledávek. V takovém případě pohledávky zaniknou do výše, do jaké se vzájemně kryjí. Souhlasí-li s tím obě strany, jedná se zcela jistě o vhodnější variantu, než provádět jednostranné zápočty, které mohou být "zpochybněny" protistranou a vést až k soudnímu sporu. 


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, kdo je vašim smluvním partnerem a jaké pohledávky byste rádi započetli
  • Sdělíte nám potřebné informace a předložíte související listiny
  • Budete-li chtít, zastoupíme vás při vyjednávání s druhou stranou
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 4.000,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Michal Faltus

tel: +420 724 573 408 

michal.faltus@akskp.cz


JUDr. Tomáš Šetina 

tel: +420 777 027 004 

tomas.setina@akskp.cz