E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

DOHODA O ZRUŠENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

Někdy nastane situace, při které zřízené věcné břemeno (v podobě doživotního užívacího práva k domu nebo bytu, právo cesty přes pozemek aj.) již není využíváno, resp. jedna ze stran, ať už oprávněný nebo povinný, nemá zájem na jeho trvání nebo plnění povinností s tím souvisejících. Jedním ze způsobů, jak věcné břemeno zrušit, je dohoda, která musí obsahovat zákonem požadované údaje. 


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, jaké věcné břemeno a k jaké nemovité věci máte v úmyslu zrušit
  • Na základě vámi poskytnutých informací připravíme návrh dohody
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 5.900,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Tomáš Šetina 

tel: +420 777 027 004 

tomas.setina@akskp.cz


Mgr. Vítek Švejda

tel: +420 775 413 678

vitek.svejda@akskp.cz