E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

OPČNÍ PROGRAM PRO ZAMĚSTNANCE (ESOP)

Jedním z možným způsobů motivace klíčových zaměstnanců k lepšímu výkonu a tím také k lepším výsledkům společnosti je vytvoření programu, díky kterému budou mít tito zaměstnanci možnost stát se součástí společnosti v pravém slova smyslu a podílet se například na ziscích, které společnost generuje nebo v budoucnu bude generovat. Opční programy mohou mít různé podoby a je možné je přizpůsobit požadavkům podnikatele, očekávání zaměstnanců a obecně situaci i kultuře ve společnosti.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám zejména, jak velkou část společnosti chcete pro opční program vyčlenit a pro koho bude opční program určen (např. jen vrcholový management nebo širší rozsah zaměstnanců)
  • Sdělíte nám, co chcete zaměstnancům prostřednictvím opčního podílu nabídnout (např. finanční prostředky při prodeji společnosti, podíl na ziscích, nebo i možnost spolurozhodovat o otázkách společnosti)

  • Probereme s vámi vaši hlavní motivaci a doporučíme a vytvoříme vám program pro vaše zaměstnance na míru

  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Cena bude upřesněna na základě bližších informací a požadavků poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 20 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová

tel: +420 725 036 259

pavla.komendova@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš 

tel: +420 774 835 143 

michal.antos@akskp.cz