E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

EXEKUČNÍ NÁVRH

Exekuční řízení se zahajuje na návrh, který podává věřitel, a to buď přímo exekutorovi, nebo příslušnému exekučnímu soudu s určením exekutora, který má exekuci provést. V exekučním návrhu nesmí chybět označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a k návrhu musí být předloženy důkazy, kterých se věřitel dovolává.  


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, kdo je vaším dlužníkem a o jaký dluh se jedná
  • Dodáte nám exekuční titul, kterým může být například pravomocný rozsudek soudu nebo notářský zápis s přímou vykonatelností
  • Vysvětlíme vám, jaký bude následovat postup po podání exekučního návrhu 
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 3.000,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Michal Faltus

tel: +420 724 573 408 

michal.faltus@akskp.cz


JUDr. Tomáš Šetina  

tel: +420 777 027 004  

tomas.setina@akskp.cz