E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informační povinnosti podle GDPR je nutné plnit nejen "navenek" vůči zákazníkům, ale také uvnitř společnosti směrem k zaměstnancům. Každý zaměstnanec být měl být informován, jaké osobní údaje o něm zpracováváte, po jakou dobu a k jakému účelu, komu osobní údaje předáváte, nebo například, kde jsou data uložena. Úřad pro ochranu osobních údajů se v rámci kontroly zaměřuje i na tyto GDPR vnitropodnikové dokumenty.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, jaké osobní údaje zpracováváte o svých zaměstnancích, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu
  • Sdělíte nám, kde máte osobní údaje uloženy, komu je předáváte a další nezbytné informace ohledně nakládání s osobními údaji
  • Probereme s vámi procesy zpracování osobních údajů ve vaší společnosti
  • Pokud jste již ve vaší společnosti GDPR řešili, řeknete nám, k čemu jste dospěli
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 7.500,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 5 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


Mgr. Ing. Petra Lupieńská

tel: +420 724 380 478 

petra.lupienska@akskp.czMgr. Michal Antoš

tel: +420 774 835 143 

michal.antos@akskp.cz