E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

INSOLVENČNÍ NÁVRH

Řešením finančních problémů a dluhové situace právnických osob může být insolvence. Insolvenční řízení se zahajuje na základě návrhu, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel. Insolvenční zákon stanovuje, jaké obsahové náležitosti musí insolvenční návrh obsahovat a jaké listinné důkazy je nutné přiložit. Jelikož nesprávné či neúplné podání žádosti bývá nejčastější příčinou zamítnutí insolvenčního návrhu, vyplatí se využít služeb zkušeného odborníka.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám důvody, proč byste rádi insolvenční návrh podali
  • Na základě poskytnutých informací vyhodnotíme, zda je podání insolvenčního návrhu vhodným řešením a navrhneme postup
  • Připravíme insolvenční návrh a společně zkompletujeme potřebné důkazy
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 20.000,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 5 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Michal Faltus

tel: +420 724 573 408 

michal.faltus@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš 

tel: +420 774 835 143 

michal.antos@akskp.cz