E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

INVESTIČNÍ SMLOUVA

Investiční smlouva slouží jak k ochraně investice vložené investorem, tak k ochraně společnosti, do které bylo investováno. Často je jejím hlavním účelem upravit vzájemná práva a povinnosti stran související s nabytím podílu investora na společnosti, následnou spoluprací stran při podnikatelské činnosti společnosti, či nastavit pravidla spolupůsobení působení ve společnosti (kontrolní mechanismy a strategické směřování společnosti, vkládání investic do společnosti ze strany investora). Pravidelnou součástí je i úprava majetkových práv k duševnímu vlastnictví společnosti, povinnost mlčenlivosti a ochrana důvěrných informací.  


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Poskytneme Vám vstupní nezávaznou konzultaci o cílech investice a plánované spolupráci s investorem
  • Následně Vám nabídneme možná řešení, postupy, možnosti kooperace
  • Doporučíme vhodné způsoby vkladu finančních prostředků do společnosti, nejvhodnější úpravu vašich plánovaných vztahů s investorem
  • Pomůžeme Vám nastavit funkční a nekonliktní prostředí pro další rozvoj vaší společnosti
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dobu trvání upřesníme na základě bližších informací poskytnutých klientem

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová

tel: +420 725 036 259

pavla.komendova@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš

tel: +420 774 835 143

michal.antos@akskp.cz