E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

JMENOVÁNÍ JEDNATELE / ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU

Ke změně jednatele / člena voleného orgánu dochází zejména v případech, kdy valná hromada rozhodne o odvolání dosavadního jednatele / člena voleného orgánu, jednatel / člen voleného orgánu se sám rozhodne ve funkci skončit nebo z jiného důvodu. V takové situaci je nezbytné jmenovat nového jednatele / člena voleného orgánu, neboť bez něj není společnost zpravidla schopna fungovat. Novou osobu vykonávající funkci je následně nutné zapsat do obchodního rejstříku.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám základní údaje o společnosti, osobě, kterou chcete jmenovat do funkce jednatele či člena voleného orgánu a další nezbytné údaje
  • Prostudujeme vaši společenskou smlouvu / stanovy, abychom zjistili všechny požadavky
  • Připravíme veškeré dokumenty, včetně čestného prohlášení člena orgánu a návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 5.900,- Kč*

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem

*V ceně není zahrnut soudní poplatek za zápis změn do obchodního rejstříku 


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokumenty vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová 

tel: +420 725 036 259 

pavla.komendova@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš

tel: +420 774 835 143

 michal.antos@akskp.cz