E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

KONKURENČNÍ DOLOŽKA

Podstatou konkurenční doložky je, že se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. Naproti tomu se zaměstnavatel zavazuje, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání. Nesprávně formulované konkurenční doložky jsou často předmětem soudních sporů, neboť neobsahují zákonem požadované náležitosti nebo jsou nepřiměřené.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, jakou má zaměstnanec pozici a co by po skončení pracovního poměru neměl vykonávat
  • Sdělíte nám, na jakou dobu byste rádi se zaměstnancem ujednali zákaz konkurence
  • Vysvětlíme vám, co konkurenční doložka znamená pro zaměstnavatele a k čemu se zavazujete
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osob

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 3.900,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Michal Faltus

tel: +420 724 573 408 

michal.faltus@akskp.cz


JUDr. Tomáš Šetina 

tel: +420 777 027 004 

tomas.setina@akskp.cz