E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

KONSORCIÁLNÍ SMLOUVA

Konsorciální smlouva, někdy také označována jako smlouva o účasti na řešení projektu nebo smlouva o spolupráci, upravuje vztahy mezi hlavním příjemcem podpory a dalšími účastníky. Smlouva by měla upravit způsob řízení a financování projektu, termíny plnění, práva k výsledkům projektu a další důležité otázky. Jelikož konsorciální smlouva doplňuje ustanovení obsažená v grantové dohodě, nesmí být s grantovou dohodou v rozporu.   


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám informace o projektu a kdo se konsorciální dohody bude účastnit 
  • Dle vámi poskytnutých dat nastavíme podmínky spolupráce při zabezpečení činnosti konsorcia, vzájemná práva a povinnosti a další pravidla při realizaci projektu
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 5 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová

tel: +420 725 036 259

pavla.komendova@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš  

tel: +420 774 835 143 

michal.antos@akskp.cz