E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

KUPNÍ SMLOUVA NA NEMOVITOST

Při prodeji a koupi nemovitosti (bytu, domu, pozemku) zákon vyžaduje písemnou formu. Smlouva by měla obsahovat nejen obecné náležitosti kupní smlouvy, ale zároveň by měla pamatovat na nezbytná specifika, která vyžaduje občanský zákoník pro převody nemovitých věcí. Smluvním stranám by tato smlouva měla poskytnout ochranu a jasně stanovit práva pro případ, že druhá smluvní strana nebude řádně plnit. 


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, jakou nemovitost byste si rádi koupili, způsob financování a další nezbytné údaje k vytvoření smlouvy
  • Zkontrolujeme list vlastnictví, abychom ověřili, zda na nemovitosti nevázne věcné břemeno, zástavní právo nebo jiné omezení
  • Nabídneme vám možnost provedení advokátní úschovy kupní ceny a pokud budete chtít, tak připravíme i návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 11.900,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


Mgr. Ing. Petra Lupieńská 

tel: +420 724 380 478

petra.lupienska@akskp.cz


Mgr. Vítek Švejda

tel: +420 775 413 678

vitek.svejda@akskp.cz