E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

KVALIFIKAČNÍ DOHODA

Zaměstnavatelé často investují do svých zaměstnanců nemalé finanční náklady, zejména pak v souvislosti se zvyšováním kvalifikace. Zaměstnavatelé mají v takovém případě možnost uzavřít se zaměstnancem kvalifikační dohodu, součástí které je závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci další vzdělání, a to například poskytováním pracovního volna nebo úhradou nákladů spojených se studiem, a závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání na sjednanou dobu. Takovým způsobem si lze ve společnosti "udržet" kvalitní zaměstnance.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, jakým způsobem zaměstnanci umožníte kvalifikaci zvýšit 
  • Informujete nás o době, po kterou se zaměstnanec zaváže na oplátku u zaměstnavatele setrvat 
  • Sdělíte nám druhy nákladů a jejich celkovou částku, kterou bude zaměstnanec povinný uhradit zaměstnavateli, pokud nesplní svůj závazek setrvat u něho v pracovním poměru po sjednanou dobu  
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 3.900,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Michal Faltus

tel: +420 724 573 408 

michal.faltus@akskp.cz


JUDr. Tomáš Šetina 

tel: +420 777 027 004 

tomas.setina@akskp.cz