Akce: on-line seminář - Změny společenských smluv a stanov dle novely ZOK

23.11.2020

Akce Šetina, Komendová & Partners 

ÚČINNOST NOVELY ZOK SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ

Od 1. 1. 2021 nabývá účinnosti velká novela zákona o obchodních korporacích (ZOK)

Významné změny mj. v oblastech:

- rozdělování a výplata zisku,
- postavení a ručení členů volených orgánů

Se změnami je spojena též povinnost přizpůsobit společenské smlouvy a stanovy korporací novým pravidlům.

O povinnosti přizpůsobit společenskou smlouvu a stanovy novým pravidlům bude Pavla Komendová přednášet dne 9. 12. 2020 v rámci on-line semináře pořádaného společností Seminaria: https://lnkd.in/d8Uar_w