Akce: Pavla (opět) přednášela!

13.11.2020

Akce Šetina, Komendová & Partners

Jak jsme již psali, nouzový stav nás nezastaví. Po přednášce pro společnost SAMBA - setkávání a inspirace dne 9. 10. 2020 z oblasti práva software v praxi, problematiky SAAS a také z oblasti agilního vývoje, tu je opět Pavla Komendová, tentokrát s příspěvkem na konferenci pořádané nakladatelstvím Forum a věnované novele zákona o obchodních korporacích.

O jakých novinkách v rámci valných hromad korporací byla řeč?  

  • rozhodování per rollam
  • náležitosti pozvánek
  • akcie a podíly bez hlasovacích práv

POZOR, toto nejsou jediné změny. Např. se ruší institut statutárního ředitele ke konci tohoto roku, tj. je nejvyšší čas na řešení, pokud Vaše korporace má statutárního ředitele.