AKŠKP na rétorice

07.12.2022

Kurz rétoriky pod vedením Renáty Bulvové (https://www.skolaretoriky.cz/) je za námi a byl perfektní. 

Opět jsme si uvědomili, že nejde jen o obsah, ale i o formu projevu. Takže hezky trénink bránice, výslovnost samohlásek, slabik. Konce vět zvýraznit. Akcent na klíčová slova ve větách. 

Bylo to poctivých 2x7 hod, které nás - doufáme - zlepšilo v našem projevu. A my ho potřebujeme co nejlepší! K soudu, vůči klientovi, vůči protistraně, vůči posluchačům na přednáškách či školeních. 

Tento kurz jsme si v Šetina, Komendová & Partners s.r.o., advokátní kancelář platili přes inovační fond. Každý měsíc si totiž odkládáme nějaký penízek bokem (legálně!) a následně sborově rozhodujeme, na co jej využijeme. Teď padlo rozhodnutí na rétoriku!