Informace ke kompenzačnímu bonusu pro OSVČ - "pětadvacítka"

10.04.2020

Autor: Tým AKSKP

Vláda rozhodla o zavedení další podpory - kompenzačního bonusu ve výši 25.000,- Kč pro OSVČ zasažené současnými opatřeními proti šíření COVID-19. Vládní návrh byl schválen Parlamentem a lze o něj požádat do 29. června. Podmínkou je, že OSVČ nemohla svou činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády, a to zejména z důvodu: 

  • nutnosti uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, 
  • karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, 
  • péče o dítě, 
  • omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ,
  • omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti.

Další podmínky:

  • Podnikání je hlavní či vedlejší činností OSVČ, nesmí jít však o souběh se zaměstnáním; platí tedy také pro studenty či důchodce;
  • Musí se jednat o osobu, která byla OSVČ ke dni 12.3.2020, nebo aktivovala svoji činnost později v případě, že měla přerušenou činnost ode dne, který nastal po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání);
  • Příspěvek se vztahuje na všechny OSVČ, tj. ty podnikající podle živnostenského zákona i jiných zákonů (zemědělci, umělci, autoři, znalci, lékaři, architekti, daňoví poradci atd.).

Splnění podmínek doloží žadatel čestným prohlášením v rámci žádosti, která je zveřejněna ZDE, pokud máte datovou schránku nebo elektronický podpis, můžete vyplnit také elektronickou aplikaci ZDE. Žádost je zapotřebí podat u příslušného správce daně (ten, ke kterému podává OSVČ daňové přiznání). O vyplacení kompenzačního bonusu lze požádat již nyní, výplata se očekává od 20. dubna.


-- Tým AKSKP