Poslední šance získat dotace na ochranu duševního vlastnictví

18.04.2024

Úřad Evropské Unie pro duševní vlastnictví naposledy umožňuje podnikatelům získat dotace na činnosti související s ochranou duševního vlastnictví. Dotaci získá každý malý a střední podnik bez ohledu na předmět činnosti, omezení spočívá pouze ve výši alokovaných prostředků, po jejichž vyčerpání se poskytování dotací ukončí.

V jaké výši lze dotace čerpat?

✓ 810 € na službu IP Scan (nastavení strategie duševního vlastnictví) – finální cena 90 EUR namísto 900 EUR

✓ 810 € na službu IP Scan Enforcement (řešení potenciálních i reálných problémů) – finální cena 90 EUR namísto 900 EUR

✓1 000 € na poplatky za přihlášky ochranných známek (75 % u národních a evropských přihlášek, 50 % u mezinárodních)

Zajímá Vás více? Kontaktujte našeho kolegu, Vítka Švejdu.