Právní akademie pro jednatele ve spolupráci s Impact Hub

04.09.2019

Autor: advokátní kancelář

Ať už jste začínající podnikatel, zkušený businessman anebo zaměstnanec, či vás právničina a zejména korporátní a pracovní právo prostě zajímá, tak tato série čtyř workshopů vám může velmi rozšířit obzory. Můžete navštívit jeden, dva nebo všechny čtyři, rozhodnutí je na vás; pokaždé vám bude k dispozici několik přednášejících z naší AK. 

Workshopy:

 • 17.09.2019, 17:30: Zahajovací kurz - Poznej své (budoucí) s.r.o.
 • 16.10.2019, 17:30: Zaměstnanec není nevolník, anebo na co si dát pozor v pracovněprávních vztazích
 • 10.12.2019, 17:30 Když Vám chybí cash, aneb bankovní úvěr jako jediná možnost financování? To jste ve špatném století...

Zahajovací kurz:

Poznej své (budoucí) s.r.o. 

17.9.2019, 17:30-19:00

Kurz pro všechny, kteří chtějí porozumět základním principům fungování společnosti s ručením omezeným a získat vhled do vztahů uvnitř její struktury, ale i pro ty, kteří o založení své společnosti teprve uvažují.

Na zahajovacím kurzu Vám představíme výhody, které přináší podnikatelům omezené ručení ve společnosti a provedeme Vás postupem při zakládání společnosti s ručením omezeným. Kromě toho získáte informace o právech a povinnostech jednotlivých orgánů ve společnosti a osob, kteří jsou jejich členy, což Vám pomůže nastavit si vnitřní strukturu společnosti přesně podle Vašich potřeb.

Program:

 • Výhody a nevýhody společnosti s ručením omezeným
 • freelancer... anebo raději společník s.r.o.?
 • založení společnosti, jednoduchý proces, který skrývá řadu nástrah
 • proč myslet na obsah zakladatelských dokumentů, aneb kdy vzory z internetu již nestačí
 • Práva a povinnosti jednotlivých osob ve společnosti
 • jsem jednatel, kdo je víc... společník? Jak propastný je rozdíl v právech a postavení jednatele a společníka?
 • vztahy k ostatním orgánům ve společnosti
 • kdy, proč a jak omezit pravomoci jednatele
 • Odpovědnost jednatele z výkonu jeho funkce
 • jednatelem snadno a rychle... nebo raději ne?
 • co je to péče řádného hospodáře
 • za co ve společnosti jako jednatel odpovídám?
 • každoroční povinnosti jednatele - svolání valné hromady, účetní závěrka, ...
 • Diskuze

Navazující kurzy:

Kurz č. 1: Zaměstnanec není nevolník, aneb na co si dát pozor v pracovněprávních vztazích

16.10.2019, 17:30-18:30

Program:

 • Pracovněprávní vztahy v korporaci
 • Možnosti a varianty zaměstnávání osob
 • Ochrana majetku zaměstnavatele a otázka (autorských) práv k výsledkům tvůrčí činnosti vytvořeným zaměstnanci
 • Jaké jsou nejčastější problémy se zaměstnanci a jak je efektivně řešit
 • Ukončení pracovního poměru - jak postupovat před a po podání výpovědi a jak zajistit zachování know-how ve společnosti
 • Trestní odpovědnost právnické osoby za činy zaměstnanců, aneb jak zaměstnanec společnost na smrt poslal
 • Diskuze

Kurz č. 2: Když Vám chybí cash, aneb bankovní úvěr jako jediná možnost financování? To jste ve špatném století...

10.12.2019, 17:30-18:30

Program:

 • Nástroje financování podnikání společnosti
 • Půjčky společníků a příplatky nad rámec základního kapitálu
 • Investor - vstupy investorů, souvislosti a dokumentace, tzv. Due Diligence
 • Dluhopisy společnosti
 • Crowdfunding
 • Diskuze

O lektorech:

Michal Antoš

Pro Michala je právo obchodních korporací nejen stěžejní oblastí, kterou se zabývá v advokátní kanceláři, ale především předmětem jeho vlastního dlouhodobého zájmu. Zastává stanovisko, že pro dokonalý výsledek je nezbytné snoubit praxi s teorií, což dokládá i skutečnost, že v oblasti práva obchodních korporací publikoval četnou řadu odborných článků a pravidelně se účastní konferencí zaměřených právě na toto téma. Za dobu své praxe pomohl mnoha svým klientům optimálně nastavit vztahy ve společnosti i vyřešit řadu sporů, ke kterým v korporátní praxi dochází. Více o Michalovi na: https://www.linkedin.com/in/michal-antos/

Pavla Komendová

Pavla je advokátka a společník advokátní kanceláře oplývající pozitivním přístupem a nadšením ke všem úkolům ve své práci. V praxi se zaměřuje mimo jiné na oblast korporátního práva a problematiku vnitřních vztahů ve společnosti, zejména mezi společníky či akcionáři navzájem, sporů mezi nimi a jejich předcházení. Dlouhodobě se věnuje také oblasti přeměn společností, vstupům investorů do společností a jejich akvizicím. Pavla dbá na dobrou znalost svých klientů a jejich cílů. Snaží se hledat cesty pro bezproblémové podnikání klientů a přispívat tak k jejich úspěchu. Více informací o Pavle: https://www.linkedin.com/in/pavla- komendova/.

Michal Faltus

Michal je advokátem v advokátní kanceláři Šetina, Komendová & Partners. Ve své praxi se věnuje především oblasti občanského, trestního, pracovního a insolvenčního práva. V oblasti pracovního práva se věnuje jak správnému nastavení pracovněprávních vztahů v korporaci, tak řešením sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vč. otázky předcházení těmto sporům.