Právo a daně k sobě patří...

27.04.2021

Autor: Šetina, Komendová & Partners

Vyřešit případ po právní stránce často nestačí. Ještě je tu část daňová, neméně významná.  

Naše kancelář dlouhodobě spolupracuje s výbornými a kvalitními daňovými poradci a všechny transakce tak zvládneme posoudit, jak z právního, tak daňového hlediska, a najít tak nejefektivnější řešení pro Vaše případy...

Kolegyně Pavla Komendová dokonce pro daňové poradce píše - v únorovém bulletinu daňových poradců jí vyšel článek na téma vrácení záloh na zisk ve světle novely ZOK. Obsah článku není veřejně přístupný, avšak lze jej objednat přes stránky Komory daňových poradců: https://www.kdpcr.cz/