Prázdninové spisovatelské okénko

04.09.2023

Na sepsání této “bichle” se ještě upřímně necítíme 😊 Publikujeme však pravidelně a rádi. 

A jak že jsme si vedli o prázdninách?

📗 Vítek Švejda: Účinnost a přechodná ustanovení nového stavebního zákona -              Právní prostor

📗 Michal Faltus: Výkon práce zaměstnance v režimu dočasné pracovní neschopnosti -Moderní HR manager od Nakladatelství FORUM

📗 Radek Fojtů: Podcast a autorskoprávní ochrana - ATLAS Consulting (CODEXIS)

📗 Michal Antoš: Předávání osobních údajů do USA - časopis Computerworld

Již nyní pro Vás máme připravené další články, např. na téma whistleblowing nebo ochranné známky.

V případě zájmu o bližší informace neváhejte naše kolegy kontaktovat osobně!