Průběh valných hromad po novele ZOK

13.04.2021

Autor: Mgr. Michal Antoš, advokát

Bezchybně provedená valná hromada po novele ZOK je podmínkou zachování platnosti přijatých rozhodnutí. 

Michal Antoš přednáší již tuto středu na téma valných hromad po novele ZOK.

Co se dozvíte?

- jak svolat valnou hromadu

- průběh valné hromady vč. problematiky per rollam

- valné hromady a stávající pandemické podmínky

- možnosti obrany proti rozhodnutí valné hromady

Kdy? 14. 4. 2021

více informací na: https://www.seminaria.cz/.../valne-hromady-a-jejich.../