Publikovat nás baví

20.04.2023

Vybrat agilní nebo waterfall metodu vývoje softwaru?

Michal Antoš se nám zase rozepsal. Tentokrát časopis Computerworld a téma vývoj softwaru z právního pohledu. 

Drobné lákadlo v podobě výňatku z textu:
"Waterfall metoda tak nachází své uplatnění, pokud objednatel ví, jaké vlastnosti má daný software mít, a nepotřebuje zadání následně upravovat. Výhodou postupu jsou zejména nižší nároky na objednatele, který po předání zadání již nemá jiné povinnosti než zaplatit zhotoviteli a převzít dílo, a dále lepší možnost rozvržení práce zhotovitele. Úskalí metody waterfall se často projeví až v konečné fázi při předání hotového produktu. Teprve v této fázi může objednatel zjistit, že výsledek neodpovídá jeho představám. Často je na vině právě nedostatečné zadání a absence jeho následného vyspecifikování.

Oproti metodě waterfall se lze setkat s agilními metodami vývoje software, které mohou být považovány za protipól metody waterfall. Předmětem agilní smlouvy není zhotovení díla, ale nastavení samotného procesu, pravidel agilního procesu vývoje software, jehož přesnou specifikaci před zahájením vývoje nemají strany k dispozici. Agilní metody se často využívají také v případech, kdy si zhotovitel není jistý tím, zda požadovaný výsledek je objektivně realizovatelný. Při využití klasických metod by zodpovídal za výsledek, v rámci agilních metod vývoje odpovídá jen za řádný průběh provádění vývoje."

No a když hned teď všeho necháte, poběžíte do první lepší trafiky a řeknete "Chci časák Computerworld", pak dostanete text celý! Jak jednoduché🙂👍