Recenze: Compliance programy (nejen) v České republice

11.07.2019

Autor: Mgr. Michal Antoš, advokátní koncipient

Text recenze monografie autorů Klára Hurychová, Michal Sýkora: Compliance programy (nejen) v České republice byl publikován dne 24. 6. 2019 na webu advokatnidenik.cz

Přijetím zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, došlo k zavedení odpovědnosti právnických osob za protiprávní čin spáchaný některými fyzickými osobami stojícími uvnitř struktury právnické osoby. Jsou jimi nejen statutární orgány nebo vlivné osoby právnické osoby, ale dokonce i její zaměstnanci. Následky pro právnickou osobu za trestný čin, který ji lze přičítat, mohou být přitom fatální. Mezi tresty zákon řadí i "trest smrti právnické osoby" v podobě jejího zrušení. 

Vyloučit spáchání trestného činu uvedenými osobami je přitom téměř nemožné. Zákon proto uvádí možnost právnické osoby zprostit se trestní odpovědnosti, pokud se prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní lze spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila. Dle stanoviska orgánů činných v trestním řízení je účinným nástrojem, který může přispět k vyloučení odpovědnosti právnické osoby zejména efektivní compliance program


Právě jejich problematikou se zabývá monografii Compliance programy (nejen) v České republice od Kláry Hurychové a Michala Sýkory, jejíž recenzi pro Bulletin advokacie připravil kolega Mgr. Michal Antoš, který se této oblasti v naší kanceláři pravidelně věnuje. 

Text recenze vyšel také v Bulletinu advokcie č. 5/2019