Účinnost a přechodná ustanovení nového stavebního zákona

13.08.2023

Autor: Mgr. Vítek Švejda, advokátní koncipient

Očekávaný příchod nového stavebního zákona je komplikován několikerou novelizací, komplexitou změn (dotčeno je zhruba 6 desítek předpisů) a dělenou a odkládanou, díky čemuž nemusí být každému jasné, odkdy se má na chystané změny připravit a jak se jej dotknou. Jak to vypadá s účinností stavebního zákona, jak přechod na nový předpis ovlivní neskončená řízení a nedokončené stavby si povíme v následujícím článku.

Stavební zákon byl schválen v roce 2021 a původně měl vstoupit v účinnost 1. 7. 2023. Řada lidí tak měla za to, že již tyto prázdniny přinesou zásadní změnu stavebního řízení. Uvedené datum bylo ale hned dvakrát novelizováno, a to zákonem č. 195/2022Sb., který v § 334a zavedl dělenou účinnost zákona a přechodné období po dobu náběhu účinnosti, a zákonem č. 152/2023 Sb., který původní datum odložil na 1. 1. 2024.

Nový stavební zákon tak nabude účinnosti 1. 1. 2024, týkat se bude ale pouze řízení souvisejících s vyhrazenými stavbami (stavby dálnic, drah, energetiky apod.). Územní plánování a povolování staveb týkající se ostatních druhů staveb bude v přechodném období, tj. od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024, probíhat podle dosavadních právních předpisů. Pokud je ale podle nového zákona k projednání věci příslušný jiný úřad, měl by řízení převzít a dokončit. V tomto období už ale bude možno požádat o jednotné enviromentální stanovisko, jelikož předmětný zákon nabude účinnosti 1. 1. 2024 a odklad účinnosti pro různé druhy staveb neobsahuje.

Od 1. 7. 2024 bude nový stavební zákon účinný v plném rozsahu a použije se na všechna řízení zahájená po tomto datu. U řízení zahájených podle nového stavebního zákona do konce roku 2024 dojde k automatickému prodloužení lhůt pro vydání rozhodnutí na dvojnásobek.

Nové prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu jsou stále v procesu tvorby; i za účinnosti nového stavebního zákona se tak bude postupovat podle dosavadních vyhlášek. Nový stavební zákon stanoví maximální délku jejich platnosti do 1. 7. 2027, nicméně lze očekávat, že MMR vydá nové prováděcí vyhlášky co nejdříve. Nutno dodat, že ustanovení prováděcích vyhlášek, která by se příčila ustanovením stavebního zákona, se nepoužijí.

Pokud jde o projektovou dokumentaci staveb, zákon stanoví, že u žádostí podaných do 30. 6. 2027 a staveb zahájených do tohoto data lze namísto projektové dokumentace zpracované podle nového zákona použít i dokumentaci zpracovanou podle dosavadních předpisů. Závazná stanoviska, souhlasy, vyjádření, územní rozhodnutí, stavební, společná povolení apod. získaná za dosavadní úpravy budou za splnění určitých podmínek využitelná i pro řízení dle nového stavebního zákona.

Nové procesy si slibují zefektivnění a zrychlení řízení, menší dávku administrace a běhání po úřadech (např. díky využití jednotného enviromentálního stanoviska), na druhou stranu se počítá s tím, že jejich zavedení může činit problémy (viz prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí na dvojnásobek); naopak dosavadní postupy i hmotné právo mají stavební úřady zažité. Myslet je třeba i na to, že některá řízení (např. o dodatečném povolení stavby) mohou pro stavebníky obsahovat méně výhodná pravidla. Ačkoliv tak do přechodu na postupy dle nového stavebního zákona zbývá necelý rok, doporučujeme již nyní stavebníkům vyhodnotit, jaká úprava vyhovuje jejich záměrům více.


Článek byl publikován na webu Právníprostor.cz