Vyšel nový Computerworld. Co se v něm dočtete?

15.02.2023

Do únorového vydání časopisu Computerworld přispěl svým článkem o ochraně grafického uživatelského rozhraní z pohledu práva náš kolega Vítek Švejda👍

💻 Článek řeší autorskoprávní ochranu grafického uživatelského rozhraní (GUI) počítačových programů (tj. té části programů, která umožňuje komunikaci mezi uživatelem a programem; to, co lze vidět na obrazovce).
1️⃣ V první řadě článek řeší, zda GUI může být chráněno v rámci autorskoprávní ochrany počítačového programu jako součást programu, a dospívá na základě judikatury SDEU k tomu, že nemůže.
2️⃣ V druhé řadě článek rozebírá možnosti ochrany GUI jako samostatného autorského díla, popř. jinými možnostmi ochrany (nekalá soutěž, ochranné známky).

Více se dočtete právě v Computerworld. Díky za příležitost přispívat do tohoto významného periodika!