WIPO PROOF – novinka jak získat důkaz o původcovství k předmětu duševního vlastnictví?

21.07.2020

Autor: Mgr. Ing. Petra Lupieńská, advokátka

Na cestě od konceptu vývoje produktu až po komercializaci vzniká řada výstupů, ohledně kterých se mohou vyskytnout spory týkající se autorství. Tvůrci se setkávají s případy, kdy jim někdo "okopíruje" jejich nápad, a to i přesto, že si své nápady chránili např. formou NDA (dohody o mlčenlivosti). Výsledkem pak mohou být komplikované soudní spory, předmětem kterých je dokazování autorství děl duševního vlastnictví.

Světová organizace duševního vlastnictví WIPO (World Intellectual Property Organization) na konci května 2020 představila online službu s názvem WIPO PROOF, prostřednictvím které může kdokoliv získat digitální doklad o existenci svého duševního vlastnictví[1]. Inovátoři a tvůrci tak mohou lépe chránit výstupy své práce, které mají mnohdy nemalou finanční hodnotu.

WIPO PROOF doplňuje stávající IP systémy nabízené ze strany WIPO, mezi které patří zejména WIPO PCT (The International Patent System)[2], umožňující získat mezinárodní patentovou ochranu vynálezu, WIPO Madrid (The International Trademark System)[3], díky které je možné registrovat mezinárodní ochrannou známku nebo WIPO Hague (The International Design System)[4], která je představována databází mezinárodních průmyslových vzorů.

V čem WIPO PROOF spočívá?

WIPO PROOF umožňuje vytvořit důkaz o existenci digitálního spisu duševního vlastnictví (tzv. token), a to v jakémkoli konkrétním časovém okamžiku. Systém WIPO PROOF vytvoří doklad v podobě mezinárodně uznávané digitální identifikace spisu s vyznačením data a času. Ten pak může být použit například při soudním jednání. Díky WIPO PROOF tokenu tak může kupříkladu poškozená strana velmi efektivně a jednoduše prokázat, že s nápadem přišla jako první.

Nástrojem WIPO PROOF je možné chránit nejrůznější výsledky procesu lidské tvořivosti, zkoumání a myšlení, tedy výsledky duševní tvůrčí činnosti člověka (duševní vlastnictví). Může se jednat nejen o výsledky výzkumu či kreativní díla v podobě grafických návrhů nebo audiovizuálních děl, ale také o počítačové kódy, algoritmy umělé inteligence, obchodní tajemství, nejrůznější obchodní záznamy, know-how či jiné soubory v digitální podobě.

Aktuálně je výše poplatku za jeden doklad WIPO PROOF 20 CHF, WIPO rovněž nabízí balíček deseti dokladů WIPO PROOF s platností dva roky za sníženou sazbu 190 CHF.

Je velice pozitivní, že vznikají nové nástroje, díky kterým je možné lépe chránit předměty duševního vlastnictví, jež mohou mít pro své tvůrce velkou hodnotu. Důležité je zabránit jiným osobám zneužití nápadů a ochránit tak své "jedinečné" podnikatelské nápady. Čas ukáže, v jaké míře bude systém WIPO PROOF ze strany veřejnosti využíván a jak se k tomuto "důkazu" budou stavět české soudy.

[1] https://www.wipo.int/wipoproof/en/ 

[2] https://www.wipo.int/pct/en/ 

[3] https://www.wipo.int/madrid/en/ 

[4] https://www.wipo.int/hague/en/ 


Článek byl publikován dne 21. 7. 2020 na webu Právníprostor.cz