Zaměstnanec není nevolník !

14.03.2022

Akce Šetina, Komendová & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Máme za sebou 2. díl Akademie pro jednatele. Michal Faltus a Michal Antoš 10. 3. 2022 školili na Impact Hub Brno, tentokráte na téma zaměstnanec není nevolník, aneb na co si dát pozor v pracovněprávních vztazích. 

Co jsme probrali? 

  • jaký úspěch má výpověď dohodou,
  • co se zaměstnancem, který nadýchá,
  • co se smluvním ujednáním "mzda je určena mzdovým výměrem, který je přílohou a nedílnou součástí smlouvy",
  • jaká jsou úskalí, když někoho chci "zaměstnat na IČO",
  • čí jsou ty autorská a majetková práva nejen u zaměstnaneckých děl,
  • compliance programy v rámci trestní odpovědnosti právnických osob.

Nakonec jsme nestihli probrat BOZP. Pro zaměstnavatele - dodržujte! Pro zaměstnance - dávejte při školeních pozor, ale zase ne na 110% - viz písnička