Zastíní ESG zkratky jako AML či GDPR?

10.08.2022

Autor: JUDr. Tomáš Šetina, advokát

ESG... slyšeli jste už někdy tuto zkratku? Ne, potom zpozorněte. 

ESG (enviromental, social and governance impacts) představuje jednu z významným částí většího celku administrativních opatření směřujících k ochraně životního prostředí. 

Jaká je podstata ESG? myšlenkou tvůrců je, že společnosti budou reportovat povinné údaje (vedle účetních reportů či zpráv pro auditory nově budou reportovány otázky kolem udržitelnosti).

Co považujeme za zásadní? 

- ESG reporting se dotkne fakticky všech společností (!) 

- výsledek ESG reportingu bude mít význam nejenom u státních orgánů, ale též u orgánů "soukromé moci" (!) (banky, finanční ústavy), které budou např. v rámci financování určitého projektu tento reporting posuzovat a dle něj rozhodovat. 

Jste na ESG reporting připraveni? Směrnice k této problematice zatím přijata nebyla, nicméně lze tak v brzké době očekávat. 

Sledujte nás, tomuto tématu se podrobně věnujeme. Zmínit lze např. článek od Tomáše Šetiny, který vyšel v časopise Statutární zástupce firmy od nakladatelství Forum media