Změny v ochraně spotřebitele

01.06.2024

Jaké jsou změny v ochraně spotřebitele rok po novele?

Začátek loňského roku přinesl zásadní novelu spotřebitelského práva, která výrazně změnila pravidla hry. Není proto od věci se ohlédnout a podívat se, jak se novela promítla do každodenního života.

Falešné slevy 💸
Obchodníci mají nyní povinnost zveřejňovat spolu se slevou i nejnižší cenu za posledních 30 dnů před zlevněním. Toto opatření funguje, ale ne všichni obchodníci jej dodržují. Z praxe Česká obchodní inspekce (ČOI) přitom vyplývá, že tyto přestupky často sankcionuje, protože jsou snadno zjistitelné a podněty často přicházejí od samotných spotřebitelů. Pokuty přitom mohou dosahovat až 5 milionů Kč.

Tlačítko "Objednat" 🛒
Už nestačí, aby byla závazná objednávka učiněna kliknutím na tlačítko "Objednat". Pokud má odkliknutím dojít k závazné objednávce s povinností zaplatit, musí samotné tlačítko jasně upozornit na tuto skutečnost. V praxi se setkáváme s různě zdařilými návrhy tohoto tlačítka. Prohřešek je rovněž snadno zjistitelný a nespokojení spotřebitelé tak mají jednoduchou pozici. Při nesplnění povinnosti je smlouva se spotřebitelem neplatná. Kromě toho opět hrozí pokuty od ČOI ve výši do 5 milionů korun, v praxi se však pohybují v řádu desetitisíců.

Reklamace vad zboží 🛠️
Po novele je zcela jasné, že přestala existovat dvouletá zákonná záruka, což překvapivě nepřitáhlo větší pozornost médií. Na druhou stranu se prodloužila lhůta, po kterou je možné reklamovat zboží s domněnkou, že bylo vadné již při převzetí, na jeden rok. Toto prodloužení lhůty způsobuje některým obchodníkům potíže, protože vyvrátit tuto domněnku není snadné. I reklamace vad způsobených samotným spotřebitelem tak mohou mít celkem slušnou šanci na úspěch.

Toto je jen několik málo změn, které rozebírá náš kolega Michal Antoš podrobněji v článku pro další číslo časopisu Statutární zástupce firmy, vydávaného nakladatelstvím Nakladatelství FORUM.