E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

LETTER OF INTENT, TERM SHEET, MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Dohoda o společném záměru je dokument, který předběžně vymezuje obsah budoucí smlouvy mezi stranami. Uzavírá se zpravidla v počáteční fázi vyjednávání, kdy strany ještě nemohou nebo nechtějí sepisovat smlouvu. Letter of intent, term sheet či memorandum of understanding se zejména používá v rámci finančních obchodů, při investičních záměrech, akvizicích obchodních podílů či akcií, přeměně společnosti v raném stádiu vyjednávání apod. 


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám, čeho by se dohoda o společném záměru měla týkat 
  • V případě zájmu se zúčastníme jednání s vašimi obchodními partnery
  • Následně nabídneme možná řešení, postupy a doporučení
  • Připravíme dokumentaci, na které se dohodneme
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dobu trvání upřesníme na základě bližších informací poskytnutých klientem

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová

tel: +420 725 036 259

pavla.komendova@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš

tel: +420 774 835 143

michal.antos@akskp.cz