E-SHOP AKSKP
srozumitelné a dostupné právní služby

LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

Likvidace společnosti představuje postup, který vede k ukončení podnikání obchodní korporace, tedy k jejímu zrušení a zániku za předpokladu, že společnost není předlužená. Využívá se především v situaci, kdy se společnost jeví jako podnikatelsky nepotřebná a je žádoucí ji vymazat z obchodního rejstříku. Proces likvidace zahrnuje právní i účetní kroky, které jsou administrativně i časově náročné.  


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám základní údaje o společnosti, jejich závazcích, pohledávkách, zaměstnancích a další informace, které jsou potřebné k úspěšnému zvládnutí likvidace
  • V případě potřeby se spojíme s vašim účetním, abychom všechny kroky naplánovali jak z právního, tak účetního hlediska
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 25.000,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Za předpokladu vaší součinnosti proces likvidace trvá zpravidla půl roku

NA KOHO SE OBRÁTIT?


Mgr. Ing. Petra Lupieńská

tel: +420 724 380 478 

petra.lupienska@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš

tel: +420 774 835 143 

michal.antos@akskp.cz
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY Z NAŠEHO BLOGU