E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

Likvidace společnosti představuje postup, který vede k ukončení činnosti obchodní korporace a k jejímu zrušení a zániku za předpokladu, že společnost není v úpadku. Využívá se především v situaci, kdy se společnost jeví jako podnikatelsky nepotřebná a je žádoucí ji vymazat z obchodního rejstříku. Proces likvidace zahrnuje právní i účetní kroky, které jsou administrativně i časově náročné.  


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám základní údaje o společnosti, jejích závazcích, pohledávkách, zaměstnancích a další informace, které jsou potřebné k úspěšnému zvládnutí likvidace
  • V případě potřeby se spojíme s vašim účetním, abychom všechny kroky naplánovali jak z právního, tak účetního hlediska
  • Prostudujeme vaši společenskou smlouvu / stanovy, abychom zjistili všechny požadavky
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 40.000,- Kč*

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem

*V ceně není zahrnut notářský a soudní poplatek


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Za předpokladu vaší součinnosti proces likvidace trvá zpravidla půl roku

NA KOHO SE OBRÁTIT?


Mgr. Ing. Petra Lupieńská

tel: +420 724 380 478 

petra.lupienska@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš

tel: +420 774 835 143 

michal.antos@akskp.cz