E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

NÁJEMNÍ SMLOUVA

Nájemní smlouva zakládá závazkově právní vztah, v němž pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, nejčastěji byt nebo dům, aby ji dočasně užíval. Pronajímatel chce při sjednávání nájmu co nejvíce chránit svůj majetek a práva, nájemce požaduje obvykle co největší volnost. Připravit nájemní smlouvu, která bude vyhovovat oběma stranám a obsahovala všechny zákonné náležitosti, tak není vůbec jednoduché. 


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, co bude předmětem nájmu, kdo bude nájemcem a kdo pronajímatelem 
  • Budete-li pronajímat prostory, ve kterých zůstane nábytek, elektronika nebo jiné movité věci, nezapomeneme tyto věci zmínit i v nájemní smlouvě
  • Na základě vámi poskytnutých informací připravíme návrh smlouvy
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 10.000,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Michal Faltus 

tel: +420 724 573 408 

michal.faltus@akskp.cz


Mgr. Vítek Švejda

tel: +420 775 413 678

vitek.svejda@akskp.cz