E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

NÁVRH NA VYDÁNÍ SMĚNEČNÉHO PLATEBNÍHO ROZKAZU

Máte-li směnku, na základě které nechce dlužník plnit, možností je podat na soud návrh na vydání směnečného platebního rozkazu. Pokud žalovaný nepodá námitky, řízení je velmi rychlé. V případě podání námitek ze strany dlužníka soud směnečný platební rozkaz zruší a nařídí jednání, případně může rozhodnout i bez jednání. Pravomocné rozhodnutí soudu pak slouží jako exekuční titul, pohledávku tak lze následně vymáhat formou exekuce. 


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, jakou pohledávku byste rádi vymáhali, a ukážete nám směnku
  • Budete-li chtít, dlužníkovi zašleme předžalobní upomínku  
  • Na základě poskytnutých informací připravíme návrh na vydání směnečného platebního rozkazu 
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 7.500,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Michal Faltus

tel: +420 724 573 408 

michal.faltus@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš 

tel: +420 774 835 143

michal.antos@akskp.cz