E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

OBRANA PROTI KRÁCENÍ DOTACE


Krácení přislíbené nebo již proplacené dotace představuje velké riziko pro každého, komu byla tato dotace přidělena. Jelikož právní předpisy poskytují příjemci dotace několik různých způsobů obrany, je nutné pečlivě posoudit, která z těchto forem je vhodná. Nejdůležitějším krokem je tak posouzení oprávněnosti závěrů ohledně krácení nebo vrácení dotace a zvolení vhodné argumentace.

JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Seznámíte nás s podklady, které k po přislíbené nebo proplacené dotace máte
  • Posoudíme důvody, které jsou uvedeny v rozhodnutí o krácení dotace
  • Zvážíme, jaká forma obrany by byla pro konkrétní případ nejvhodnější
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 5 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Michal Faltus

tel: +420 724 573 408 

michal.faltus@akskp.cz


JUDr. Tomáš Šetina 

tel: +420 777 027 004 

tomas.setina@akskp.cz