E-SHOP AKSKP
srozumitelné a dostupné právní služby

ODVOLÁNÍ JEDNATELE / ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU

Jednatel / člen voleného orgánu je do funkce volen na dobu určitou nebo neurčitou. Po dobu výkonu funkce však může nastat skutečnost, na základě které se společníci / akcionáři rozhodnou, že tuto osobu odvolají. Důvodem může být například neplnění povinností vůči společníkům nebo společnosti nebo případ, kdy jednatel / člen voleného orgánu přestane splňovat podmínky pro výkon funkce. 


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám základní údaje o společnosti, osobě, kterou chcete odvolat, a důvodech, které vás k tomu vedou 
  • Připravíme veškeré dokumenty, včetně návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 5.000,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokumenty vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová 

tel: +420 725 036 259

 pavla.komendova@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš

tel: +420 774 835 143

 michal.antos@akskp.czSOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY Z NAŠEHO BLOGU