E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

PRACOVNÍ ŘÁD / VNITROPODNIKOVÁ SMĚRNICE

Díky vnitřnímu předpisu lze ve firmě nastavit jednotné procesy a postupy, vyřešit odpovědnost jednotlivých pracovníků či pracovních pozic, a tím zvýšit efektivitu práce, či upravit nakládání s duševním vlastnictvím vytvořeným při práci zaměstnanců. Směrnice by měla být vytvořena společnosti na míru co do obsahu i formy, neboť jiné požadavky je potřeba klást na rodinnou firmu o třech zaměstnancích a jiné na velký strojírenský korporát. 


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, co by vnitřní předpis měl upravovat a komu je určen 
  • Sdělíte nám, zda máte ve společnosti odborovou organizaci, která směrnici bude schvalovat
  • Pokud nějaké vnitřní předpisy ve firmě užíváte, seznámíte nás s nimi, abychom dodrželi jednotný styl a formát
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 15 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Michal Faltus

tel: +420 724 573 408 

michal.faltus@akskp.cz


JUDr. Tomáš Šetina 

tel: +420 777 027 004

tomas.setina@akskp.cz