E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

PRÁVNÍ DUE DILIGENCE

Právní due diligence je souborem kroků, které se  provádějí zejména před vstupem investora do společnosti, v případě prodeje nebo při přeměně společnosti. Právní due diligence, která je představována kontrolou všech důležitých právních dokumentů a aspektů společnosti za dobu jejího fungování, má za cíl zjistit stav a potenciální rizika společnosti, která mohou ovlivnit její budoucí vývoj.  


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám základní údaje o společnosti, společnících, majetku podniku a další potřebné údaje k provedení právního due diligence
  • Provedeme kompletní právní prověrku a vyhotovíme písemnou zprávu, ve které uvedeme rizika, včetně doporučení k jejich minimalizaci
  • Právní prověrku přizpůsobíme požadavkům investora, kupujícího či úvěrující banky na rozsah
  • Doporučíme vám kroky k eliminaci rizik zjištěných při právní prověrce
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

V případě Vaší součinnosti provedeme právní due diligence do 20 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová 

tel: +420 725 036 259 

pavla.komendova@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš

tel: +420 774 835 143 

michal.antos@akskp.cz