E-SHOP AKSKP
srozumitelné a dostupné právní služby

PRÁVNÍ DUE DILIGENCE

Právní diligence je souborem kroků, které se zejména provádějí před vstupem investora do společnosti, v případě prodeje podniku nebo při přeměně společnosti. Právní diligence, která je představována kontrolou všech důležitých právních aspektů podniku, má za cíl zjistit stav a potenciální rizika společnosti, která mohou ovlivnit její budoucí vývoj. 


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám základní údaje o společnosti, společnících, majetku podniku a další potřebné údaje k provedení právního due diligence
  • provedeme kompletní právní prověrku a vyhotovíme report, ve kterém uvedeme rizika, včetně doporučení k jejich minimalizaci
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

V případě Vaší součinnosti provedeme právní due diligence do 20 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová 

tel: +420 725 036 259 

pavla.komendova@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš

tel: +420 774 835 143 

michal.antos@akskp.czSOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY Z NAŠEHO BLOGU