PŘISPÍVÁME DO ODBORNÝCH PERIODIK

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


Ministerstvo kultury začátkem listopadu předložilo k připomínkovému řízení novelu autorského zákona a občanského zákoníku, kterou se zapracovávají směrnice Evropského parlamenty a Rady (EU) 2019/790, o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/789.