E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

PŘEDÁNÍ RODINNÉ FIRMY

V České republice má rodinné podnikání dlouhou tradici. Dřív či později přijde doba, kdy by původní zakladatelé rádi odešli na zasloužený odpočinek a firmu, kterou tvrdou prací po mnoho let budovali, buď předali další generaci, nebo prodali třetí osobě (strategickým investorům, nebo i managementu). Samotnému převodu často předchází podrobný interní audit rodinné firmy zahrnující finanční, daňovou, právní a někdy i IT prověrku, kdy poté na základě našich zkušeností navrhujeme nejvhodnější postup pro předání, a to jak s ohledem na fungování a zvyklosti ve firmě, tak i s ohledem na osobnost předávajících zakladatelů.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám, o jaký podnik by se mělo jednat a kdo by měl být nabyvatelem
  • Objasníte nám, jak firma funguje, co vlastní, jaké má pohledávky a závazky
  • Probereme a doporučíme nejvhodnější možnosti řešení, které by měly vyhovovat všem zúčastněným stranám a co nejméně negativně zasáhnout chod firmy
  • Připravíme dohodnutou dokumentaci a v případě potřeby zajistíme asistenci našeho daňového poradce, auditora či znalce
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dobu trvání upřesníme na základě bližších informací poskytnutých klientem

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová

tel: +420 725 036 259

pavla.komendova@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš

tel: +420 774 835 143

michal.antos@akskp.cz